اطلاعیه
10

لطفا از این پس فروشگاه کی24 را با آدرس و نام جدید دنبال کنید.

تمامی حساب‌های کاربری و محصولات به نسخه جدید منتقل شد. (نیاز به ثبت نام مجدد نیست)

ورود به فروشگاه کارت تک